Podatki i opłaty - archiwum

Wybierz rok

Uchwała w sprawie uchylenia zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Ogłoszono: 2011-12-30 09:26:04 przez Janusz Mielziuk Uchwała Nr XIII/159/2011 Rady Gminy Giżycko z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/110/07 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia...

Wysokość rocznej stawki opłaty od posiadania psów

Ogłoszono: 2008-05-09 09:32:10 przez Janusz Mielziuk Uchwała Nr XI/111/07 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów, zwol

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Ogłoszono: 2008-05-09 09:29:15 przez Janusz Mielziuk Uchwała Nr XI/110/07 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Zatrzymaj banner przewijany