Opłata miejscowa - archiwum

Wybierz rok

Opłata miejscowa

Uchwała Nr XXXIII/376/09 Rady Gminy Giżycko z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Zatrzymaj banner przewijany