Posiedzenia komisji

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 14 stycznia 2020 r. – godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrony, Gmina Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 60/2, położonej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 27 sierpnia 2019r., godz. 13:30 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. cześć działki o nr geodezyjnym 241, położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy. 3. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 24 czerwca 2019 – godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. (Szkoła Podstawowa w Bystrym) 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie.(Szkoła Podstawowa w Wilkasach) 4. Opinia Komisji dotycząca...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 27 maja 2019 – godz. 12:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko i teren Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych – wyjazd w teren. 3. Zapoznanie się ze stanem cmentarza w Kamionkach – wyjazd w teren. 4. Zajęcie stanowiska w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Fuleda – wyjazd w teren. 5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 25 kwietnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie. 2. Stanowisko Komisji w sprawie możliwości wydzierżawienia części działki położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy (teren naprzeciwko Tawerny Dezeta) – wizja lokalna. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 26 marca 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia. Otwarcie. Zapoznanie się z działalnością GOKiR w Wilkasach i związanymi z tym potrzebami finansowymi. Zapoznanie się z kalendarzem imprez letnich i źródłami ich finansowania. Informacja dotycząca realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 25 lutego 2019r., godz. 15:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. Otwarcie. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg. Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji autobusowej. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 356/3, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki. Opinia Komisji...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 15 stycznia 2019 roku, godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 290/18, położonej w obrębie geodezyjnym Spytkowo. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 19 grudnia 2018 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym...

Zatrzymaj banner przewijany