Posiedzenia komisji

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 09 kwietnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie. 2.Kontrola udzielonych dotacji celowych na realizację Programu Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej w 2018 roku. 3.Sprawy różne i wolne wnioski. 4.Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 16 stycznia 2019 roku, godz.13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2019 rok. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Zatrzymaj banner przewijany