Wpis / zmiana wpisu / wykreślenie wpisu / zawieszenie wpisu / wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Kod RWA

7330

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu / zawieszenia wpisu / wznowienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na wniosku CEIDG-1

Miejsce złożenia dokumentów

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Od dnia 01 lipca 2011 roku wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) można dokonać samodzielnie w serwisie firma.gov.pl lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Giżycko.

 

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia
2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem
jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w
przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.


Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności
gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient
otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy.
Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również
w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż
firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorcy (Dz.U.2019.1291 t.j.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich przedsiębiorców (Dz.U.2018.648)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1079 t.j.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.2018.650)

 

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : Janusz Mielziuk, tel. (0 87) 429-99-69

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1240
20 kwietnia 2020 09:30 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
20 kwietnia 2020 09:02 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
20 kwietnia 2020 08:58 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany