Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Kod RWA

7334

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu
niebędącym obiektem hotelarskim

Miejsce złożenia dokumentów

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Opłaty

Za zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącym obiektem hotelarskim – 17 zł.
Dowodem uiszczenia stosownej opłaty jest:
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie urzędu Gminy Giżycko, lub
- potwierdzenie wpłaty dokonanej przelewem na konto UG: PKO BP 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 14 dni.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U.2019.238 t.j.)


- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2017.2166 t.j.)


Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : Janusz Mielziuk, tel. (0 87) 429-99-69

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 824
20 kwietnia 2020 09:31 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
20 kwietnia 2020 09:06 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
07 marca 2019 10:12 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany