Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu
niebędącym obiektem hotelarskim

Miejsce złożenia dokumentów

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Opłaty

Za zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącym obiektem hotelarskim – 17 zł.
Dowodem uiszczenia stosownej opłaty jest:
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie urzędu Gminy Giżycko, lub
- potwierdzenie wpłaty dokonanej przelewem na konto UG: PKO BP 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 14 dni.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.238)


- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz.U.2017.2166)


Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : Janusz Mielziuk, tel. (0 87) 429-99-69

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 667
07 marca 2019 10:12 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika.
07 marca 2019 10:11 (Janusz Mielziuk) - Usunięcie załącznika.
07 marca 2019 10:06 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany