Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. We wniosku wnioskodawca powinien zawrzeć następujące informacje: o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania, o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymać psa.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Gospodarczego, II piętro, pokój nr 26,
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu, w sekretariacie na I piętrze.

Opłaty

Skarbowa:

- 82,00 zł za wydane zezwolenie,
- 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy załatwiane są niezwłocznie - w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, ze zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. w sprawie wykazu psów uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, po. 687 z 08.05.2003 r.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie urzędu (I piętro) lub przesłać pocztą.

Inne informacje

Osoba kontaktowa: Artur Pawlukowski

Telefon kontaktowy: (0 87) 429-99-81

Miejsce odbioru:

Formularz do pobrania w Urzędzie Gminy Giżycko pokój nr. 26, II piętro, lub w formie elektronicznej do pobrania na dole tej strony.

Uwagi:
Zezwolenie doręczane jest drogą pocztową lub odbiera się osobiście, po uprzednim uzgodnieniu, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 II piętro.Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Artur Pawlukowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 758
27 stycznia 2016 08:02 (Artur Pawlukowski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 stycznia 2016 08:01 (Artur Pawlukowski) - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2015 13:49 (Administrator) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany