Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami; wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, II piętro, pokój nr 24

Opłaty

Opłata skarbowa płatna na konto urzędu wg stawek określonych w ustawie o zmianie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 24 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 135 poz.1143.) lub w znaczkach skarbowych w zależności od wysokości opłaty.( do 100zł w znaczkach)
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budownictwa mieszkaniowego wolna od opłaty skarbowej, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od pozostałych inwestycji płatna zależnie od ich rodzaju.

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie wniosku zależnie od rodzaju planowanych inwestycji ( budownictwo mieszkaniowe bezzwłocznie)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku ze zmianami), z dnia 10 maja 2003r. oraz rozporządzenia:
- Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poz. 15881 Dz. U. Nr 164 z 19.09.2003r.
- Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (poz. 1589 Dz. U. Nr 164 z 19.09.2003r.) oraz przepisy szczególne.

Tryb odwoławczy

Odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy w Giżycku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Emilia Chochulska

Telefon kontaktowy : Emilia Chochulska, tel.(0 87) 429-99-80

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Chochulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5290
31 sierpnia 2020 14:39 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika.
31 sierpnia 2020 14:39 (Emilia Chochulska) - Usunięcie załącznika.
31 sierpnia 2020 14:37 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany