Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie/wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Giżycko należy złożyć w siedzibie Urzędu pok. nr 24

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, II piętro, pokój nr 24

Opłaty

I. Opłata za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Opłata skarbowa w znaczkach – 5zł za podanie (podanie/wniosek), 50 gr. za każdy załącznik.
2. Opłata administracyjna – 8 zł za każdą stronę nie więcej niż 170 zł (potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej do składanego wniosku).
II. Opłata za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Opłata skarbowa w znaczkach – 5 zł na podanie /wniosek, 50 gr. za każdy załącznik,
2. Opłata skarbowa w znaczkach - 11 zł.

Termin i sposób załatwienia

14 dni

Podstawa prawna

1. Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635),oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku, w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246,poz. 1804)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Emilia Chochulska

Telefon kontaktowy : Emilia Chochulska, tel.(0 87) 429-99-80

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Chochulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1591
15 czerwca 2020 09:31 (Dorota Tkaczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
15 czerwca 2020 09:30 (Dorota Tkaczyk) - Usunięcie załącznika.
27 lutego 2020 10:41 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany