Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zaświadczenia, w sprawie przeznaczenia działki do zalesienia; podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, II piętro, pokój nr 24

Opłaty

- za wydanie zaświadczenia 17zł.
Dowodem uiszczenia stosownej opłaty jest:
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie urzędu Gminy Giżycko, lub
- potwierdzenie wpłaty dokonanej przelewem na konto UG: 69 1020 4753 0000 0502 0038 7332

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Emilia Chochulska

Telefon kontaktowy : Emilia Chochulska, tel.(0 87) 429-99-80

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Chochulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 912
27 lutego 2020 10:42 (Emilia Chochulska) - Dodanie załącznika.
27 lutego 2020 10:42 (Emilia Chochulska) - Usunięcie załącznika.
27 lutego 2020 10:42 (Emilia Chochulska) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany