Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium Gminy Giżycko

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium Gminy Giżycko.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć listownie lub osobiście w sekretariacie 

Urządu Gminy Giżycko

ul. Mickiewicza 33

11-500 Giżycko

oraz drogą e-mailową na adres ugg@ugg.pl

 

 

 

Opłaty

- za wydanie zaświadczenia 17zł. - za każdą działkę ewidencyjną.
Dowodem uiszczenia stosownej opłaty jest:
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w urzęzie Gminy Giżycko, lub
- potwierdzenie wpłaty dokonanej przelewem na konto UG: 69 1020 4753 0000 0502 0038 7332

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-06-04
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1247
09 lipca 2020 12:01 (Dorota Tkaczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
09 lipca 2020 12:00 (Dorota Tkaczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
09 lipca 2020 11:46 (Dorota Tkaczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany