Nadanie numeru porządkowego dla budynku

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku oraz kopia mapy (załącznikiem może być mapa: zasadnicza, ewidencyjna, z projektem podziału, topograficzna w skali nie mniejszej niż 1: 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki czy też terenu).

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, II piętro, pokój nr 24

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 roku, w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 roku poz. 125)

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Katarzyna Czepaniewska

Telefon kontaktowy : (87) 4299980

Adres e-mail : katarzyna.czepaniewska@ugg.pl

Miejsce odbioru

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku można odebrać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr 24, II piętro, lub w formie elektronicznej na dole tej strony.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-11-04
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Czepaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1519
28 września 2015 14:08 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:08 (Administrator) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany