Zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Kopia mapy zasadniczej ( sytuacyjno - wysokościowej ) dla danego terenu w skali 1:1000 / 1:500* z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, oraz naniesionymi granicami działek.
(mapę - można nabyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Giżycku - ul. Wyzwolenia 2),
2. Kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
3. Kopię decyzji o warunkach zabudowy ( o ile jest ona wymagana )
4. Dowód uiszczenia opłaty ( o ile istnieje konieczność jej pobrania - opłata skarbowa w wysokości 82 zł - decyzja ( dot. budownictwa usługowego lub mieszkaniowo - usługowego. Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłat). Opłata płatna na konto urzędu.
5. Pisemne pełnomocnictwo od wnioskodawcy w przypadku gdy występuje w jego imieniu pełnomocnik oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł płatne na konto urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Giżycko pok. Nr 34

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni (w zależności od wielkości planowanego zakresu robót)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Wojciech Malitka

Telefon kontaktowy : 87 429 99 83

Miejsce odbioru

Formularz wniosku można odebrać w Urzędzie Gminy w Giżycku w pokoju 34 lub na dole tej strony

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-12-04
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Malitka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1106
28 września 2015 14:15 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:15 (Administrator) - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2015 14:14 (Administrator) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany