Podatek od środków transportowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane składać na dany rok podatkowy, w terminie do 15 lutego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od chwili wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku obowiązku podatkowego deklarację na podatek od środków transportowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowo-Księgowy, pok. nr 20

Opłaty

Nie występują

Termin i sposób załatwienia

Nie określono

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613  ze zm.). Uchwała Nr XII/148/11 Rady Gminy Giżycko z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Inne informacje

Osoba kontaktowa : Wanda Nawrocka

Telefon kontaktowy : Wanda Nawrocka, tel.(0 87)429-99-68

Miejsce odbioru

Deklarację i załączniki do deklaracji można odebrać w Urzędzie Gminy Giżycko w pokoju nr 20,  lub na dole tej strony.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-14
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Nawrocka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 769
28 września 2015 14:26 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:26 (Administrator) - Dodanie załącznika.
28 września 2015 14:25 (Administrator) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany