Program 500 plus

Wymagane dokumenty

Wniosek o świadczenie wychowawcze

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
II piętro – pok. 30

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Można go złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Giżycko lub przez internet wykorzystując:


- bankowość elektroniczną
- platformę usług elektronicznych ZUS
- portal informacyjno - usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
- ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej


Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.

Inne informacje

Telefon kontaktowy:

87/429 99 45


Adres email: 500plus@ugg.pl

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Sojko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2016 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 4323
30 sierpnia 2017 09:13 (Dorota Chrześćjan) - Usunięcie załącznika.
24 marca 2016 09:13 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
14 marca 2016 11:52 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany