Zaświadczenie z rejestru dowodów osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Giżycku

Referat Spraw  Społecznych i Obywatelskich

Ewidencja ludności i dowody osobieste

pok. 14 ( I piętro )

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17zł, chyba że zaświadczenie jest wolne od opłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą  złożenia wniosku. Dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.16 w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy:

07 1020 3541 0000 5802 0260 0039

Termin i sposób załatwienia

7 dni


Podstawa prawna

-  Art.63 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz., 332);
-  Dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256);

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

Inne informacje

Na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP), wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, dotyczących tej osoby przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.05.2017
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 465
21 kwietnia 2020 09:03 (Paulina Tech) - Aktualizacja danych sprawy.
07 sierpnia 2017 15:02 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
07 sierpnia 2017 15:01 (Paulina Bednarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany