Dotacje celowe z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej

Kod RWA

3153

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami (o ile dotyczy):

Zał. 2 - wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji;

Zał. 3 - oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej;

Zał. 4 - oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis;

Zał. 5 - zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych na realizację zadania;

Zał. 6 - oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne lub jego brak;

Zał. 7 - oświadczenie o braku przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego;

Zał. 8 - oświadczenie o posiadanym piecu węglowym;

Zał. 9 - rozliczenie dotacji celowej.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Giżycko

ul. Mickiewicza 33, I pietro, pokój 11

11-500 Giżycko

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

1. Uchwała Nr XLIII/464/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej;

2. Uchwała Nr XL XLIII/464/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

1. Wnioski o dotację celową składa się do Wójta Gminy Giżycko w terminie do dnia 30 września roku,     w którym ma być udzielona dotacja.

2. Osoba do kontaktu: Dorota Tkaczyk, pokój 26, tel. 87 429 99 81 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.02.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Tkaczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2019 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tkaczyk
Ilość wyświetleń: 1119
20 stycznia 2020 12:02 (Dorota Tkaczyk) - Usunięcie załącznika.
20 stycznia 2020 12:01 (Dorota Tkaczyk) - Aktualizacja danych załącznika.
20 stycznia 2020 12:00 (Dorota Tkaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany