Powołanie rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawirać:

- imię i nazwisko;

- adres zamieszkania;

- adres do korespondencji;

-informację o wykształceniu.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

- oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli jest wymagany;

- oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, jeżeli jest wymagane.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Gizycko

ul. Mickiewicza 33, pokój 11

11-500 Giżycko

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Wójt Gminy Giżycko może powołać na rzeczoznawcę osobę po złożeniu wniosku przez samego zainteresowanego, sołtysa wsi, izbę rolniczą, związek zawodowy rolników, organizację społeczno-zawodową rolników, izbę gospodarczą lub też grupę producentów, po spełnieniu przez kandydata warunków okreslonych w rozporządzeniu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przrz powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.02.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Tkaczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2019 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tkaczyk
Ilość wyświetleń: 318
07 lutego 2019 08:36 (Dorota Tkaczyk) - Dodanie załącznika.
07 lutego 2019 08:35 (Dorota Tkaczyk) - Dodanie załącznika.
07 lutego 2019 08:25 (Dorota Tkaczyk) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany