Zaświadczenie o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dowód uiszczenia opłaty skarobej za zaświadczenie o braku planu  - 17 zł 

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć listownie lub osobiście w sekretariacie 

Urządu Gminy Giżycko

ul. Mickiewicza 33

11-500 Giżycko 

oraz drogą e-mailową na adres ugg@ugg.pl

 

Opłaty

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, a dokonuje się w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Giżycko lub przelewem na rachunek PKO BP S.A. 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039.

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17.00 PLN     

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 PLN (o ile dotyczy).

Termin i sposób załatwienia

7 dni od złożenia wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm. )

Tryb odwoławczy

Na wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2020 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tkaczyk
Ilość wyświetleń: 113
09 lipca 2020 11:56 (Dorota Tkaczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
09 lipca 2020 11:55 (Dorota Tkaczyk) - Dodanie załącznika.
09 lipca 2020 11:54 (Dorota Tkaczyk) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany