Stanowiska

Sekretariat

Informacje

Sekretariat - Beata Siergiej

Tel. 87 4299960
Fax. 87 4299976

Wójt Gminy Giżycko

Informacje

Wójt Gminy Giżycko - Marek Jasudowicz

Przyjmowanie interesantów:

I piętro, pokój nr 12
poniedziałek - godz. 14:00 - 16:00
wtorek - godz. 08:00 - 10:00

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Dariusz Grygiencza

tel. 87 4299975

Skarbnik Gminy, Referat Finansowo-Księgowy

Informacje

Skarbnik Gminy, Referat Finansowo-Księgowy - Monika Dębek

tel. 87 4299965

Referat Finansowo-Księgowy - Główny księgowy / OBSŁUGA FINANSOWA SZKÓŁ

Informacje

Referat Finansowo-Księgowy - Główny księgowy / OBSŁUGA FINANSOWA SZKÓŁ - Barbara Wiśniewska

tel. 87 4299943

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Informacje

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego - Arkadiusz Konc

tel. 87 4299978

Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego

Informacje

Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego - Anna Szymaniuk

tel. 87 4299987

Referat Rozwoju Gospodarczego - planowanie przestrzenne

Informacje

Referat Rozwoju Gospodarczego - planowanie przestrzenne - Emilia Piekutowska

tel. 87 4299983

Referat Finansowo-Księgowy - Kasa

Informacje

Referat Finansowo-Księgowy - Kasa - Anna Baran

tel. 87 4299973

Referat Finansowo-Księgowy - Fundusz sołecki

Informacje

Referat Finansowo-Księgowy - Fundusz sołecki - Katarzyna Zubowicz

tel. 87 4299999

Referat Finansowo-Księgowy - Księgowość

Informacje

Referat Finansowo-Księgowy - Księgowość - Anna Marcinek

tel. 87 4299972

Referat Finansowo-Księgowy - Księgowość

Informacje

Referat Finansowo-Księgowy - Księgowość - Anna Dudzińska

tel. 87 4299972

Referat Finansowo - Księgowy, opłaty lokalne, podatek akcyzowy

Informacje

Referat Finansowo - Księgowy, opłaty lokalne, podatek akcyzowy - Milena Choińska

tel. 87 429 99 99

Referat Finansowo-Księgowy - Podatki

Informacje

Referat Finansowo-Księgowy - Podatki - Ewa Szafrańska

tel. 87 4299967

Referat Finansowo-Księgowy - Podatki, podatek akcyzowy

Informacje

Referat Finansowo-Księgowy - Podatki, podatek akcyzowy - Milena Cituk

tel. 87 4299966

Referat Finansowo - Księgowy, podatki, podatek akcyzowy

Informacje

Referat Finansowo - Księgowy, podatki, podatek akcyzowy - Kamila Rudnicka

tel. 87 429 99 68

RFK / Obsługa Finansowa Szkół

Informacje

RFK / Obsługa Finansowa Szkół - Anna Krejpcio

tel. 87 4299949

RFK / Obsługa Finansowa Szkół

Informacje

RFK / Obsługa Finansowa Szkół - Katarzyna Litawa

tel. 87 4299977

Referat Rozwoju Gospodarczego - gospodarka komunalna

Informacje

Referat Rozwoju Gospodarczego - gospodarka komunalna - Katarzyna Czepaniewska

tel. 87 4299980

Referat Rozwoju Gospodarczego - gospodarka gruntami

Informacje

Referat Rozwoju Gospodarczego - gospodarka gruntami - Magdalena Kwiecień

tel. 87 4299979

Referat Rozwoju Gospodarczego - ochrona środowiska

Informacje

Referat Rozwoju Gospodarczego - ochrona środowiska - Artur Pawlukowski

tel. 87 4299981

Referat Rozwoju Gospodarczego - fundusze pomocowe

Informacje

Referat Rozwoju Gospodarczego - fundusze pomocowe - Ewa Dmochowska

tel. 87 4299982

Referat Rozwoju Gospodarczego - warunki zabudowy

Informacje

Referat Rozwoju Gospodarczego - warunki zabudowy - Anna Duda-Kochańska

tel. 87 429 99 83

Referat Rozwoju Gospodarczego - inwestycje gminne

Informacje

Referat Rozwoju Gospodarczego - inwestycje gminne - Antoni Wróbel

87 429 99 41

Referat Rozwoju Gospodarczego - drogi

Informacje

Referat Rozwoju Gospodarczego - drogi - Marcin Wójcik

87 429 99 41

Pracownik socjalny - GOPS

Informacje

Pracownik socjalny - GOPS - Jolanta Piotrowska

tel. 87 4299962

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Małgorzata Kacprzyk

tel. 87 4299961

Pracownik socjalny - GOPS

Informacje

Pracownik socjalny - GOPS - Iga Raksimowicz

tel. 87 4299962

Pracownik socjalny - GOPS

Informacje

Pracownik socjalny - GOPS - Helena Sałata

tel. 87 4299947

Pracownik socjalny - GOPS

Informacje

Pracownik socjalny - GOPS - Agnieszka Ignatiuk

tel. 87 4299947

Asystent rodziny - GOPS

Informacje

Asystent rodziny - GOPS - Anna Wróblewska

tel. 87 4299947

Program 500+,dodatki mieszkaniowe, stypendia - GOPS,

Informacje

Program 500+,dodatki mieszkaniowe, stypendia - GOPS, - Edyta Gajewska

tel. 87 4299989

Fundusz alimentacyjny - GOPS

Informacje

Fundusz alimentacyjny - GOPS - Luiza Cybruk

tel. 87 4299989

Świadczenia Rodzinne - GOPS

Informacje

Świadczenia Rodzinne - GOPS - Dorota Chrześćjan

tel. 87 4299985

Świadczenia Rodzinne - GOPS

Informacje

Świadczenia Rodzinne - GOPS - Anna Radomyska

tel. 87 4299985

GOPS - Program 500+

Informacje

GOPS - Program 500+ - Katarzyna Sojko

Tel. 87 4299945

Główny księgowy GOPS

Informacje

Główny księgowy GOPS - Barbara Pokora

tel. 87 4299944

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych - Działalność Gospodarcza, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe

Informacje

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych - Działalność Gospodarcza, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe - Janusz Mielziuk

tel. 87 4299969

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych - organizacje pozarządowe, fundusze pomocowe

Informacje

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych - organizacje pozarządowe, fundusze pomocowe - Paulina Tech

tel. 87 429 99 70

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych - ewidencja ludności, dowody osobiste

Informacje

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych - ewidencja ludności, dowody osobiste - Maria Janowska

tel. 87 4299974

Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych - Informatyk

Obsługa Rady Gminy, Kadry

Informacje

Obsługa Rady Gminy, Kadry - Barbara Sosnowicz

tel. 87 4299986

Sprawy oświatowe

Informacje

Sprawy oświatowe - Ewa Dmochowska

tel. 87 4299984

Radca Prawny

Informacje

Radca Prawny - Grzegorz Szulganiuk

Tel. 87 4299946

Radca Prawny

Informacje

Radca Prawny - Marcin Bogdan

Tel. 87 4299946

Radca Prawny

Informacje

Radca Prawny - Monika Bogdan

Tel. 87 4299946

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Giżycko

Informacje

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Giżycko - Alicja Kozłowska

Kontakt:
Alicja Kozłowska
Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 99 70
E-mail: alicja.kozlowska@ugg.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:
I. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
II. identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
III. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Giżycko zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
IV. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Giżycko,
V. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Giżycko, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
VI. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
VII. przedstawianie Wójtowi Gminy Giżycko bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 16:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 25911
01 października 2020 08:37 (Janusz Mielziuk) - Zmiana danych stanowiska: Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Giżycko.
01 października 2020 08:36 (Janusz Mielziuk) - Zmiana danych stanowiska: Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Giżycko.
30 września 2020 12:06 (Janusz Mielziuk) - Dodanie stanowiska: Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Giżycko.
Zatrzymaj banner przewijany