Komunikaty

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, portu, bulwaru wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Grajewko, Gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.67.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia

OBWIESZCZENIE WÓJTA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY dotyczącej rozbudowy i nadbudowy budynku rekreacji indywidualnej ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkalne na działce o nr geodezyjnym 1/36 położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6730.250.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 103, 37/18 położonych w obrębie geodezyjnym Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.62.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowani

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi gminnej w miejscowości Bogaczewo, dz. nr 51/7, 51/19, 51/27, 51/2, 224 Gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.66.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Wilkasy

RRG.6840.31.2020 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Świdry

RRG.6840.30.2020 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w granicach działek nr 331/5, 331/9, 341/20, 341/22 obręb geodezyjny Wilkasy, gmina Giżycko.

Giżycko dnia 10.11.2020 r. Nasz znak: RRG.6733.65.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, Pierkunowo

RRG.6845.65.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej Lp. Miejscowość

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddanie w nieodpłatne użytkowanie Wilkasy

RRG.6845.56.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.). Lp.

Zatrzymaj banner przewijany