Zamówienia publiczne - Aktualne

Wybierz rok

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej cz.1 al. Wojska Polskiego w Giżycku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej cz.1 al. Wojska Polskiego w Giżycku Ogłoszenie nr 611331-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.

Budowa 16 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej

Przetarg nieograniczony na budowę 16 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej informacji o przetarguna stronie internetowej: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/16516/details

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko Ogłoszenie nr 563118-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2020 r. Przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość Planowany termin wszczęcia postępowania

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Giżycko z siedzibą w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowana przez Sekretarza – Pana Dariusza Grygiencza działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Giżycko – Pana Marka Jasudowicza z dnia 02.10.2019 r. NIP 8451981949 tel. +48 87 429 99 60,

Zatrzymaj banner przewijany