Zamówienia publiczne - Archiwalne

Wybierz rok

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko Ogłoszenie nr 540524-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko Ogłoszenie nr 527482-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Wronka w Gminie Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Wronka w Gminie Giżycko Ogłoszenie nr 505122-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.

Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N) w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Przebudowa dróg gminnych: ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej (129052N) w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko Ogłoszenie nr 504455-N-2020 z dnia 2020-01-20 r.

Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Wronka w Gminie Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Wronka w Gminie Giżycko Ogłoszenie nr 639426-N-2019 z dnia 2019-12-31 r.

Realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gmina Giżycko: Realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko”. Ogłoszenie nr 633159-N-2019 z dnia 2019-12-06 r

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko Ogłoszenie nr 608899-N-2019 z dnia 2019-10-11 r. CZĘŚĆ I – „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąp, gmina Giżycko - działka ewidencyjne nr: 101, w ramach Funduszu Sołeckiego”. CZĘŚĆ II...

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Spytkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Spytkowie Ogłoszenie nr 564951-N-2019 z dnia 2019-06-25 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gmina Giżycko: Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 561543-N-2019 z dnia 2019-06-14 r. Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski dz. o nr geod 73, 59, - dł. około 415 m Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej...

Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim Ogłoszenie nr 560667-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Część nr: 1 Nazwa: Prace remontowo – adaptacyjne w częściach budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości

Zatrzymaj banner przewijany