Wyniki zamówień publicznych

Wybierz rok

Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko Ogłoszenie nr 587097-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 129053N – ul. Dębowej w miejscowości Wilkasy w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko: Przebudowa drogi gminnej nr 129053N – ul. Dębowej w miejscowości Wilkasy w Gminie Giżycko

Zakup kruszywa naturalnego oraz piasku wraz z załadunkiem do remontów nawierzchni dróg gminnych

Giżycko: Zakup kruszywa naturalnego oraz piasku wraz z załadunkiem do remontów nawierzchni dróg gminnych Numer ogłoszenia: 29722 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko Numer ogłoszenia: 322934 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego SEKCJA...

Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko Numer ogłoszenia: 305562 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego SEKCJA...

Zatrzymaj banner przewijany