Praca - Rozstrzygnięte

Wybierz rok

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych. Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny. Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko, woj. Warmińsko – Mazurskie tel. 87 4299960, fax 87 4299976 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Giżycko. III. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie budownictwa, 3....

[INFORMACJA O WYNIKACH NABORU] Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko – mazurskie, tel. 87 429-99-66, fax 87 429-99-76 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Giżycko III. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie wyższe techniczne –...

Zatrzymaj banner przewijany