Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXVIII/290/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 listopad 2020r. w sprawie: najmu budynku handlowo-usługowego, położonego w miejscowości Pierkunowo 3A

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 tj. ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 roku poz. 1990 tj. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w...

UCHWAŁA Nr XXVIII/289/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 listopad 2020r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 76/6 położonej w obrębie geodezyjnym Sołdany

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 tj. ze zm.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 roku poz. 65 tj. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje §1 Wyraża się zgodę na zawarcie...

UCHWAŁA Nr XXVIII/288/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 tj.) – RADA GMINY GIŻYCKO uchwala co następuje: §1 1. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 66,70 m2 położonej w miejscowości...

Zatrzymaj banner przewijany