Dofinansowanie kosztów nauki młodocianych pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. ...

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRACODAWCÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że...

Zatrzymaj banner przewijany