Zwrot kosztów dowozu uczniów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowe zasady zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz.U 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) w art. 39 , poprzez m.in. wykreślenie pkt. 3 oraz dodanie art. 39a.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana...

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obowiązkiem gminy jest: 1) zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym 5- i 6- letnim (art.32. ust.6) oraz posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego i odroczenie obowiązku szkolnego - do 9 r.ż. ( art.31. ust.2), 2)zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,...

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga...

DOWÓZ PRZEDSZKOLAKÓW

DOWÓZ PRZEDSZKOLAKÓW Gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu i opieki, realizując zadanie wynikające z ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2017, poz.59), dzieciom zamieszkałym na terenie gminy, uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych: 5- i 6 – latkom,

Zatrzymaj banner przewijany