Dofinansowanie wypoczynku letniego

Dofinansowanie wypoczynku letniego w 2019 roku

 

 W bieżącym roku  Gmina Gizycko zapewnia najmłodszym mieszkańcom możliwość wypoczynku  na   5- dniowych półkoloniach. 

 

Organizatorzy wypoczynku  to Ośrodek Wypoczynkowy „Gwarek”  na Pięknej Górze i  Wioska Surfów w Wilkasach.  

 

Z dofinansowania do wypoczynku letniego będą mogły skorzystać tylko dzieci mieszkańców Gminy Giżycko, którzy spełniają 2 warunki:

1)  są zameldowane na terenie Gminy Giżycko,

2) adres zameldowania jest wskazany przez rodzica, jako adres podatnika w odpowiednim formularzu zeznania rocznego wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedzający rok,  w którym organizowany jest wypoczynek.

 

Organizatorzy zapewniają co najmniej 9 - godzinną opiekę wychowawców, instruktorów i animatorów, 2 posiłki w ciągu dnia, stały dostęp do napojów oraz konieczny sprzęt do zajęć. Szczegółowe opisy zajęć i terminy turnusów dostępne są na stronach internetowych organizatorów.

 

Informacji i kwalifikacji uczestników dokonuje gł. specjalista ds. oświaty, II piętro, pokój nr 29, tel. 87 429 99 84                                  w godzinach  11.00 - 15.00, na podstawie  oświadczenia  (w załączniku).

 

Oświadczenie należy wypełnić, uzyskać potwierdzenie adresu zameldowania przez pracownika ds. ewidencji ludności –                            I piętro, następnie złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko, przy ul. Mickiewicza 33.

 

Po uzyskaniu akceptacji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł na rachunek PKO BP SA 69 1020 4753 0000 0502 0038 7332 (w tytule przelewu proszę wpisać "Imię i nazwisko dziecka-półkolonie Gwarek" lub "Imię i nazwisko dziecka - półkolonie Wioska Surfów"), otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie, z którym należy zgłosić się do wybranego organizatora, w celu dokonania zapisu na wybrany termin i rodzaj zajęć. Rezerwacji terminów można dokonać wcześniej.

 

Szczegółowe informacje o tematyce i turnusach można znaleźć na stronach internetowych organizatorów:

 

 https://www.gwarek-mazury.pl/kolonie-kategoria/polkolonie/

http://wioskasurfow.pl/polkolonie-windsurfing-mazury/  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1)       administratorem danych osobowych jest Gmina Giżycko reprezentowana przez Wójta, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko (dalej: Administrator);

2)       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Jaromira Dylewskiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: biuro@inbase.pl [I1] bądź nr telefonu 22 350 01 40;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie kwalifikacji na pólkolonie letnie.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60)  

4)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu  realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres archiwizacji w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6)       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)      Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpoznanie żądania.

9)       Ww oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10)    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 


 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2019 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Janowska
Ilość wyświetleń: 266
14 maja 2019 12:17 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2019 12:15 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2019 12:13 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany