Nieodpłatna pomoc prawna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie giżyckim

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT GIŻYCKI /Lista zawiera dane o jednostkach z terenu Powiatu oraz informacje o centralnych tematycznych infoliniach i urzędach/ Część I Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień 1. Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do

Edukacja prawna

Fundacja TOGATUS PRO BONO na swoich stronach udostępniła szereg artykułów edukacyjnych o tematyce prawnej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Kliknięcie w logo Fundacji przekieruje Państwa na stronę z artykułami..

Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności...

Nieodpłatna pomoc prawna

SZANOWNI PAŃSTWO Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) wprowadza...

Zatrzymaj banner przewijany