Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Aneks nr 1 do wykazu RRG.6845.25.2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku

Giżycko, 07 lipiec 2020 rok ANEKS NR 1 DO WYKAZU RRG.6845.25.2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.), Wójt Gminy Giżycko podaje do publicznej wiadomości, że wykaz RRG.6845.25.2020 dotyczy nieruchomości przeznaczonej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w granicach działek nr 42/26, 210/6, 309/1 obręb geodezyjny Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.44.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kod

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce o nr geodezyjnym 570/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.40.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1,

Wydłużenie terminów - PROGRAM USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Gmina Giżycko informuje, że Mazurki Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami wydłużył termin składania wniosków do udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych do 17 lipca 2020r. Link do informacji na stronie internetowej:

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY - dobudowa do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zadaszonego tarasu na działce o nr geodezyjnym 53 położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6730.71.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjne

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z przyłączem gazowym PE 25 mm na działkach o nr geodezyjnych 264, 258, 253/17, 252/4, 252/6 położonych w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o&nb

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO GAJEWO PO ZACHODNIEJ STRONIE UL. WĘGORZEWSKIEJ, GMINA GIŻYCKO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WYMIENIONEGO PLANU MIEJSCOWEGO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO GAJEWO PO WSCHODNIEJ STRONIE UL. WĘGORZEWSKIEJ, GMINA GIZYCKO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WYMIENIONEGO PLANU MIEJSCOWEGO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Zatrzymaj banner przewijany