Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Guty, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz ze stacją transformatorową w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2020r. poz. 256)

Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie i wydanie książki pt.: "Serce wielkich Jezior Mazurskich. Wędrówki po Gminie Giżycko".

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Opracowanie i wydanie książki pt.:"Serce wielkich Jezior Mazurskich. Wędrówki po Gminie Giżycko". W załączeniu znajdują się : 1. Zapytanie ofertowe. 2. Formularz ofertowy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową w miejscowości Szczybały Giżyckie

Nasz znak: RRG.6733.28.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 cze

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową w Sterławkach Małych, Gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.28.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 cze

Zatrzymaj banner przewijany