Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.36.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie Lp. Wieś

OGŁOSZENIE - regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym

Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1867 ze zm.) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE - "Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowości Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko"

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na zadanie: "Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowości Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko.

Informacja o wyborze oferty w rozpoznaniu cenowym RRG.271,49,2016.RC

Informacja o wyborze oferty w rozpoznaniu cenowym RRG.271.49.2016.RC Gmina Giżycko uprzejmie informuje, że najkorzystniejszą ofertą n

Komunikat- Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiamy wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Giżycko lub działającym na rzecz mieszkańców...

Zaproszenie do złożenia oferty na: Przeprowadzenia audytu wewnętrznego według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych

Postępowanie prowadzone jest w na zasadach ogólnych, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). W związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) wszczyna się postępowanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. "Budowa Parku Wodnego w Wilkasach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (audyt przed zakończeniem okresu trwałości projektu). Treśc...

Zatrzymaj banner przewijany