Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.36.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 2 o pow. 45,80 m2 3 lata...

OGŁOSZENIE - regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym

Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1867 ze zm.) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym...

Informacja o wyborze oferty w rozpoznaniu cenowym RRG.271.55.2016.RC

RRG.271.55.2016.RC Wójt Gminy Giżycko uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym na „Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowości Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: „Biłas i Synowie”, ul. 1 Maja 25, 11-500 Giżycko za cenę...

Zapytanie ofertowe - Remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty RRG.271.57.2016.RC Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania: naprawę...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE - "Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowości Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko"

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na zadanie: "Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowości Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko.

Informacja o wyborze oferty w rozpoznaniu cenowym RRG.271,49,2016.RC

Informacja o wyborze oferty w rozpoznaniu cenowym RRG.271.49.2016.RC Gmina Giżycko uprzejmie informuje, że najkorzystniejszą ofertą na wykonanie zadania: „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Giżycko w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku" okazała się oferta złożona przez P.P.H.U. MASTER –...

Komunikat- Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiamy wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Giżycko lub działającym na rzecz mieszkańców...

Zaproszenie do złożenia oferty na: Przeprowadzenia audytu wewnętrznego według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych

Postępowanie prowadzone jest w na zasadach ogólnych, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). W związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) wszczyna się postępowanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. "Budowa Parku Wodnego w Wilkasach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (audyt przed zakończeniem okresu trwałości projektu). Treśc...

Zatrzymaj banner przewijany