Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z i dwóch przyłączy gazowych w obrębie geodezyjnym Antonowo dz. 168/15, 168/16, 168/3, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.69.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

OBWIESZCZENIE WÓJTA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGACZEWO DZ. 65/2, 248/1

Nasz znak: RRG.6733.68.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kode

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Piękna Góra w obrębie geodezyjnym Wrony, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.67.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Bystry

RRG.6845.72.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 tj.) Lp.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej dz. nr 176/16 obręb Kamionki, dz. nr 1/20 obręb Guty

Nasz znak: RRG.6733.66.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do działki przy ul. Miodowej na działkach o nr geodezyjnych 325, 319, 322/4 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.60.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dni

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach o nr geodezyjnych 192, 127/5, 127/2 położonych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.60.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dni

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko, dz. 49/76

Nasz znak: RRG.6733.65.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Dostawa składanego kompletu - stołu drewnianego wraz z dwiema ławkami w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sterławki Małe

RRG.271.10.3.1.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa składanego kompletu - stołu drewnianego wraz z dwiema ławkami w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sterławki Małe. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż typow

Zatrzymaj banner przewijany