Komunikaty (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV z kanalizacją kablową 2x40 do kabla sterowniczego na działkach o nr geodezyjnych 397/8, 77/3, 81/11, 222/4, 222/3, 391/3, 240/1, 221/1, 220/1, 219/1, 80, 393, 77/3, 75, 396, 65/6, 395 położonych w obrębie geodezyjnym Kruklin, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale s

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych napowietrzno-kablowych nn-0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 28, 27/11, położonych w obrębie geodezyjnym Gajewo oraz na działkach o nr geodezyjnych 148, 118, położonych w obrębie geodezyjnym Antonowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale s

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Wilkasy

RRG.6840.23.2020 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Kamionki

RRG.6845.48.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.).

Zatrzymaj banner przewijany