Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami przystąpił do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy GMINY GIŻYCKO. Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. 1. Typy projektów: · przedsięwzięcia w zakresie...

ZARZĄDZENIE NR 67.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1260 ze zm.) zarządzam, co...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z kierunku byłej bazy PKS i Hydramet w Gajewie na działkach o nr geodezyjnych 208/6 i 208/3 położonych w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.26.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.8.2019 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia 05.07.2019r. Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia...

Dostawa i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Bogacko, Doba, Wilkasy Bystry, Kożuchy Wielkie, Pierkunowo, Świdry, Wrony, Kalinowo.

RRG.271.11.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż elementów pl

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Gajewo, Kamionki, Kożuchy Wielkie, Pierkunowo, Sterławki Małe, Sulimy, Upałty Małe, Wilkasy, Doba

RRG.271.10.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Gajewo, Kamionki, Kożuchy Wielkie, Pierkunowo, Sterławki Małe, Sulimy, Upałty Małe, Wilkasy,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Zielony Gaj

RRG.6845.36.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Zatrzymaj banner przewijany