Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ustawienie dodatkowego dystrybutora paliwa i wiaty na istniejącej stacji paliw” na działce nr 705/1 przy ul. Olsztyńskiej 2 w Wilkasach”.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie miejsca rekreacji na działce o nr geodezyjnym 157/8 wraz z budową parkingu na działkach o nr geodezyjnych 157/8 i 158 położonych w obrębie geodezyjnym Antonowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochron

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Gajewo

RRG.6845.31.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ustawienie dodatkowego dystrybutora paliwa i wiaty na istniejącej stacji paliw” na działce nr 705/1 przy ul. Olsztyńskiej 2 w Wilkasach”

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 95, woj. warmińsko-mazurskie, powiat Giżycki, gmina Giżycko, obręb Sołdany”

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

Informacja PGW Wody Polskie BI.RUZ.421.74.2019.MK o wznowieniu postępowania

Gmina Giżycko podaje do publicznej wiadomości informację PGW Wody Polskie o wznowieniu postępwoania administarcyjnego w sprawie zakończenia ostateczna decyzją Dyrektora Regionalego Zarządu Gospdoarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 13 lutego 2020 roku znak: BI.RUZ.421.74.2019.MK. W załączeniu scan pełnej informacji.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Piękna Góra

RRG.6845.68.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.).

Zatrzymaj banner przewijany