Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy budynku zakładu opieki leczniczej dom seniora na działce nr 34/4 w miejscowości Kąp, Gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.44.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot.budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV w miejscowości Antonowo, Gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.43.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty Małe

RRG.6845.57.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Upałty Małe cz. 4/53 0,5030 ha (pow. całkowita 0,9512 ha) OL1G/00017009/0 ogródki przydomowe ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Spytkowo

RRG.6845.54.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Spytkowo 91/1 0,5000 ha OL1G/00024653/1 uprawy rolne trzy lata od dnia podpisania umowy 150,00...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kożuchy Wielkie

RRG.6845.52.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kożuchy Wielkie 225/5 0,0735 ha OL1G/00013187/3 ogródek przydomowy i sad trzy lata od dnia...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowa linii kablowej SN, linii kablowej nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Nowe Sołdany na działkach o nr geodezyjnych 13, 12/16 położonych w obrębie geodezyjnym Sołdany, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.34.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę istniejącego budynku wraz z adaptacją na budynek letniskowy na działce o nr 58/186 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6730.124.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkaskach, Gmina Giżycko o długości ok. 500 m.

Nasz znak: RRG.6733.38.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Sterławki Małe

RRG.6845.50.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Sterławki Małe 119/6 0,2443 ha OL1G/00024654/8 ogródek przydomowy na potrzeby gospodarstwa...

Zatrzymaj banner przewijany