Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa budynku zakładu opieki leczniczej dom seniora na działce o nr geodezyjnym 34/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.44.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzen

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GIŻYCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2019 ROK

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawia

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -budowasieci kanalizacji sanitarnej o długości 505m na działkach nr 28, 43, 48/4, 48/5, 47, 26, 27, 69, 21, 9/2, 7/3, 11, 13/1, 14 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkaski, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.38.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzen

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.31.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie Lp. Wieś

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.58.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Zatrzymaj banner przewijany