Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje o wyborze ofert na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Upałty, Szczybały Giżyckie, Wilkasy, Wrony w gminie Giżycko.

Poniżej przedstawiamy informacje o wyborze ofert na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Upałty, Szczybały Giżyckie, Wilkasy, Wrony w gminie Giżycko.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się pod adresem: http://7cudowmazur.pl/278-ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-niezbednych-pomocy-dydaktycznych-narzedzi-tik

OGŁOSZENIE - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2136) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na...

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i gminnych jednostek organizacyjnych

I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949, zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i jednostek organizacyjnych gminy. Postępowanie o wartości poniżej 30.000 EUR. Oferentami mogą być radcowie prawni bądź adwokaci, świadczący usługi prawnicze w ramach prowadzonej działalności...

Rozpoznanie cenowe - Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Giżycko

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) na potrzeby Gminy Giżycko w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o wadze do 350 g i powyżej 350 g, paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Wilkasy

RRG.6845.46.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej Lp. Miejscowość

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.12.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Gajewo

RRG.6845.67.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Gajewo

RRG.6845.66.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Zatrzymaj banner przewijany