Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wydłużenie terminów - PROGRAM USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Gmina Giżycko informuje, że Mazurki Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami wydłużył termin składania wniosków do udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych do 17 lipca 2020r. Link do informacji na stronie internetowej:

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY - dobudowa do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zadaszonego tarasu na działce o nr geodezyjnym 53 położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6730.71.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO GAJEWO PO ZACHODNIEJ STRONIE UL. WĘGORZEWSKIEJ, GMINA GIŻYCKO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WYMIENIONEGO PLANU MIEJSCOWEGO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO GAJEWO PO WSCHODNIEJ STRONIE UL. WĘGORZEWSKIEJ, GMINA GIZYCKO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WYMIENIONEGO PLANU MIEJSCOWEGO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Obwieszczenie - decyzja odmawiająca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w zakresie ścieżeki rowerowej stanowiącej część Mazurskiej Pętli Rowerowej na odcinku przejścia przez Sterławki Małe"

Obwieszczenie - decyzja odmawiająca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w zakresie ścieżeki rowerowej stanowiącej część Mazurskiej Pętli Rowerowej na odcinku przejścia przez Sterławki Małe"

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 152/2, obręb Kozin, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.43.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kod

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr 42/26 i 210/6, obręb Sterławki Małe, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.42.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kod

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linii kablowej podziemnej 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 Kv, linii kablowej 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 231, 74/15 w miejscowości Bogaczewo, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.41.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjne

Zatrzymaj banner przewijany