Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Wilkasach

RRG.271.7.2019.RC.3 Giżycko, 04.10.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY na budowę budynku mieszkalnego na działce o nr geodezyjnym 87/28 położonej w obrębie geod. Kozin, gmina Giżycko

Giżycko, dnia 24 września 2019r. Nasz znak: RRG.6730.176.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko

Giżycko, 24.09.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2019 Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach zaprasza do złożenia ofert na: Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Wilkasach

RRG.271.6.2019.RC.3 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Remont pokrycia dachowego budynku GOKiR w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko

RRG.271.5.2019.RC. 3 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Remont pokrycia dachowego budynku GOKiR w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko.

Zatrzymaj banner przewijany