Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.51.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba (Kamionki) cz. 16/101 (oznaczona jako H) 65,00 m2 (pow. całkowita 0,5607 ha) OL1G/00016751/9 ogródek...

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji publicznego dot. budowy linii kablowej SN, linii kablowej 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącza kablowo – pomiarowego w obrębie geodezyjnym Upałty, gmina Gizycko.

Giżycko, dnia 03 września 2018r. Nasz znak: RRG.6733.35.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października...

Modernizacja 105 punktów oświetlenia ulicznego oraz montaż 2 lamp hybrydowych LED w sołectwie Kożuchy Wielkie gmina Giżycko” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie w Gminie Giżycko

RRG.271.12.2018.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko NIP 8451981949, REGON 790671225 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Modernizacja 105 punktów oświetlenia ulicznego oraz montaż 2 lamp hybrydowych LED w sołectwie Kożuchy...

Budowa zjazdów publicznych przy ul Świderskiej w Gajewie.

RRG.271.27.2018.RC Giżycko, 22.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Budowa zjazdów publicznych przy ul Świderskiej w Gajewie. Zadanie I : Budowa zjazdu...

Wykonanie dokumentacji projektowej częściowej przebudowy drogi wojewódzkiej w Wilkasach

RRG.271.26.2018.RC. Giżycko, 21.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na Wykonanie dokumentacji projektowej częściowej przebudowy drogi wojewódzkiej w Wilkasach...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy instalacji ppoż wraz z punktem czerpania wody na Jeziorze „Upałckie Małe” dz. nr 250/1, obręb geod. Upałty na cele zabezpieczenia Centrum Zdrowia Seniora na działce nr 34/3 w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.37.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 225 o długości około 595 m, PE DN 125 o długości około 395 m z przyłączem PE DN 90 na działkach o nr geodezyjnych 6/148, 275, 13/35, 13/34 położonych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko oraz działkach o nr geodezyjnych 106, 119, 3/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grajwo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.30.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.budowy linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania działek położonych w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.36.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Sterławki Małe

RRG.6845.42.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Sterławki Małe 644 0,0500 ha OL1G/00011531/6 ogródek przydomowy 3 lata od dnia podpisania...

Zatrzymaj banner przewijany