Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej -ul. Polewska w miejscowości Gajewo

zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa drogi gminnej -ul. Polewska w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - budowa budynku letniskowego dz. nr 1/14, obręb kamionki

Nasz znak: RRG.6730.228.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/122 obręb Sterławki Małe

Nasz znak: RRG.6730.256.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wilkasy

RRG.6845.11.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Spytkowo XVI, gm. Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie, położonego na części działki nr 300, obręb ewidencyjny Spytkowo

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO...

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie w miejscowości Bystry

RRG.6845.7.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.). Lp.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wilkasy

RRG.6845.6.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RRG.6220.5.2015.52 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika (216 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, gm. Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko mazurskie

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) WÓJT GMINY GIŻYCKO &

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika (216 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, gm. Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko mazurskie

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO ...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O DECYZJI O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowie pomostu stałego o konstrukcji drewnianej na działce nr 1/1 stanowiącej Jezioro Tajty, przy działce nr 8/95, obręb Wrony, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6730.228.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O DECYJI O ODOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia3 paździer

Zatrzymaj banner przewijany