Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 12 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 12 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

Obwieszczenie o decyzji o warunkach zabudowy - dot. budowy budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 26/28 położonej w obrębie geodezyjnym Antonowo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6730.137.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Admi

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa instalacji ppoż wraz z punktem czerpania wody na Jeziorze „Upałckie Małe” na cele zabezpieczenia Centrum Zdrowia Seniora na działce o nr geodezyjnym 73 położonej w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko oraz działce o nr geodezyjnym 250 stanowiącej Jezioro Upałckie Małe, położonej w obrębie Upałty, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.37.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot.budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV w miejscowości Antonowo, Gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.43.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przes

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty Małe

RRG.6845.57.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Zatrzymaj banner przewijany