Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkół Podstawowych w miejscowościach : Wilkasy i Bystry. [aktualizacja: 25.10.2017]

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana terminu wykonania zamówienia. Szczegóły w załączniku. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkół Podstawowych w miejs

KOMUNIKAT - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GIŻYCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2018 ROK

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiamy wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Giżycko lub działającym na rzecz mieszkańc&oa...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi w Sterławkach Małych.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi w Sterławkach Małych. &nb

Zaproszenie do złożenia oferty na zadania: Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo. Zadanie I : Wykonanie utwardzenia działki gminnej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie utwardzenia ul. Radosnej w Antonowie

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie utwardzenia ul. Radosnej w Antonowie Zakres robót :

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.64.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy drodze przetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej we wsi Kąp

RRG.6845.55.2.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu Lp. Wieś

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.36.2.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty Małe

RRG.6845.49.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr

Zatrzymaj banner przewijany