Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 209 DJP na dz. ozn. nr geod. 3/30, obręb Bogaczewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY GIŻYCKO...

zaproszenie do złozenia oferty na utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kamionki i Sołdany

RRG.6845.34.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego. W załączeniu znajdują się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.27.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko

Koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bogacko, Doba, Gajewo, Kozin, Kożuchy Wielkie, Sołdany, Spytkowo, Świdry, Upałty Małe, Wilkaski, Wilkasy, Wronka.

RRG.271.18.2017.RC Giżycko, 12.05.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:...

Zatrzymaj banner przewijany