Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat- Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiamy wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Giżycko lub działającym na rzecz mieszkańców...

Zaproszenie do złożenia oferty na: Przeprowadzenia audytu wewnętrznego według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych

Postępowanie prowadzone jest w na zasadach ogólnych, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). W związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) wszczyna się postępowanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. "Budowa Parku Wodnego w Wilkasach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (audyt przed zakończeniem okresu trwałości projektu). Treśc...

Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowościach Kalinowo i Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenie oferty na zadania pt: "Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowościach Kalinowo i Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko”.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty Małe

RRG.7140.33.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.58.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej Lp.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.55.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś

Zapytanie ofertowe na „opracowania dokumentacji technicznej – Mazurski Trakt Rowerowy”

Treść zapytania w załączeniu. Załączniki - Formularz ofertowy – zał. nr 1, - Oświadczenie o spełnianiu

Zapytanie ofertowe - Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Gajewie stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na : Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Gajewie stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego. Droga zlokalizowana jest w Gajewie na terenie Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany