Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej Wilkasy

RRG.6845.25.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej Lp. Miejscowość

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr 66/1, 66/2, 66/19, obręb Wilkaski, gmina Giżycko

Giżycko dnia 12.06.2020r. Nasz znak: RRG.6733.39.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293)

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 570/1, obręb Wilkasy gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.40.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kod

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych Nn-0,4kV w miejscowości Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.38.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kod

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Sulimy

RRG.6845.21.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.).

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej Bogaczewo

RRG.6845.23.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej Lp. Miejscowość

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach o nr geodezyjnych 31/2, 31/14, 230/1, 231, 74/20 położonych w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.31.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie miejsca rekreacji wraz z budową parkingu w m. Pierkunowo, obr. geod. Antonowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2020r. poz. 256)

Zatrzymaj banner przewijany