Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w obr. geod. Gajewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2020r. poz. 256)

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WNIOSKU DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Szczybały Giżyckie budowa sieci elektroenergetycznej

Nasz znak: RRG.6733.29.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O WNIOSKU DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kod

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY - budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce o nr geodezyjnym 58/122 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6730.256.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY - budowa budynku letniskowego na działce o nr geodezyjnym 1/14 położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6730.228.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Bogaczewo

RRG.6845.12.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.) Lp.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Kamionki

RRG.6845.9.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.) Lp.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko

Znak:RRG.6721.1.2020 Giżycko, 07.05.2020 r. O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko.

Obwieszczenie o wniosku dot. wycofania pisma w sprawie zawieszenia postępowania i podjęcia postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WNIOSKU DOTYCZĄCYM PODJĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27

Obwieszczenie o przekazaniu do samorządowego Kolegium Odwoławczego akt sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa parkingu do obsługi Szkoły Podstawowej w Wilkasach, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O PRZEKAZANIU DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO AKT SPRAWY DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pk

Zatrzymaj banner przewijany