Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 225 o dł. około 590 m, PE DN 125 o dł około 390 m z przyłączem PE DN 90 w granicach działek o nr geodezyjnych 6/148, 275, 13/35, 13/34, obręb geodezyjny Sulimy oraz działek o nr geod. 106, 119, 3/4, obręb geodezyjny Grajwo, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.30.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - rozbudowa istniejącej szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną na działkach o nr geod. 130/1, 130/2, 128/9 w obrębie geod. Wilkasy, gmina Giżycko.

Giżycko, dnia 13 lipca 2018r. Nasz znak: RRG.6733.27.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 152/2, 78/8, 151/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kozin, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.20.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa budowie oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 123 położonej w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

Giżycko, dnia 10.07.2018r. Nasz znak: RRG.6733.19.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 148 położonej w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.17.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 134 położonej w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.18.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 46 położonej w obrębie geodezyjnym Sołdany, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.16.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oświetlenia drogowego na działce o nr geodezyjnym 193 położonej w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.15.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa kablowej linii oświetlenia nN 0,4 kV o długości do 125 m oraz 4 słupów oświetleniowych na działce o nr geodezyjnym 81/4 położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.21.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa oddziałów przedszkolnych w części dobudowanej do istniejącego obiektu i powiązanej funkcjonalnie z istniejącą szkołą oraz przeniesieniu istniejącego garażu blaszanego na działce o nr geodezyjnym 6/17 położonej w miejscowości Bystry w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.23.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zatrzymaj banner przewijany