Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach o nr geodezyjnych 192, 127/5, 127/2 położonych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.60.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dni

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko, dz. 49/76

Nasz znak: RRG.6733.65.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Dostawa składanego kompletu - stołu drewnianego wraz z dwiema ławkami w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sterławki Małe

RRG.271.10.3.1.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa składanego kompletu - stołu drewnianego wraz z dwiema ławkami w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sterławki Małe. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż typow

Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż urządzeń steet workout w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajewo na terenie Gminy Giżycko

RRG.271.26.2.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż urządzeń steet workout w ramach funduszu sołeckiego sołe

Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa piłkochwytu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajewo na terenie Gminy Giżycko

RRG.271.26.1.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa piłkochwytu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajewo na

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko

Giżycko, dn. 09.12.2019 r. Znak: RRG.6721.4.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo dla cmentarza i terenów przyległych do cmentarza

Giżycko, dn.09.12.2019 r. Znak: RRG.6721.3.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo dla cmentarza i terenów przyległych do cmentarza

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Doba

RRG.7140.22.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek Lp. Wieś

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż piłkochwytów i urządzeń steet workout w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajewo na terenie Gminy Giżycko.

RRG.271.26.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż piłkochwytów i urządzeń steet workout w ramach fund

OGŁOSZENIE - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

O G Ł O S Z E N I E regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym Wójt Gmin

Zatrzymaj banner przewijany