Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WRONKA, DZ. NR 16/2

Nasz znak: RRG.6733.17.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (D

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej podziemnej 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Bogaczewo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.31.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 cze

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa parkingu do obsługi Szkoły Podstawowej w Wilkasach, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Zarządzenie Nr 33.2020 Wójta Gminy Giżycko z dnia 03.04.2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej gminy Giżycko w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Giżycko wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.) w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wynikającego z zakażenia wirusem SARS CoV 2 zarządzam co następuje: §1. 1. Określam szczegółowe formy udzielania pomocy społeczności...

Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie i wydanie książki pt.: "Serce wielkich Jezior Mazurskich. Wędrówki po Gminie Giżycko".

Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Opracowanie i wydanie książki pt.:"Serce wielkich Jezior Mazurskich. Wędrówki po Gminie Giżycko". W załączeniu znajdują się : 1. Zapytanie ofertowe. 2. Formularz ofertowy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową w miejscowości Szczybały Giżyckie

Nasz znak: RRG.6733.28.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 cze

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową w Sterławkach Małych, Gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.28.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 cze

Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akt sprawy dot. odmowy ustalenia warunków zabudowy - budowa pomostu na dz. nr 1/1 stanowiącej jez. Tajty przy dz. nr 8/95 w obr. geod. Wrony, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O PRZEKAZANIU DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO AKT SPRAWY DOT. ODMOWY USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 3 u

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej -ul. Polewska w miejscowości Gajewo

zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa drogi gminnej -ul. Polewska w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko.

Zatrzymaj banner przewijany