Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - budowa budynku letniskowego dz. nr 1/14, obręb kamionki

Nasz znak: RRG.6730.228.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/122 obręb Sterławki Małe

Nasz znak: RRG.6730.256.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wilkasy

RRG.6845.11.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.).

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie w miejscowości Bystry

RRG.6845.7.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.). Lp.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wilkasy

RRG.6845.6.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.).

OBWIESZCZENIE WÓJTA O DECYZJI O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowie pomostu stałego o konstrukcji drewnianej na działce nr 1/1 stanowiącej Jezioro Tajty, przy działce nr 8/95, obręb Wrony, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6730.228.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O DECYJI O ODOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia3 paździer

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa parkingu do obsługi Szkoły Podstawowej w Wilkasach

Nasz znak: RRG.6733.18.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi gminnej w miejscowości Wronka, dz. nr 16/2 Gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.17.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych 65/2, 248/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.68.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2086 ze zm.).

Zatrzymaj banner przewijany