Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Na podstawie ar

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Gajewo

RRG.6845.58.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 1/41, obręb geod. Kamionki

Giżycko, dnia 16 października 2019r. Nasz znak: RRG.6730.176.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA O DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY &nb

Zaproszenie do składania ofert - roboty drogowe - utwardzenia terenu w ramach funduszy sołeckich

RRG.271.11.2019.RC.3 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko zap

Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko

Giżycko, 15.10.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1a/2019 Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach zaprasza do złożenia ofert na: Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej w Bogaczewie

RRG.6845.55.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w Wilkasach

RRG.6845.49.2019 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na audyt wewnętrzny

Postępowanie prowadzone jest w na zasadach ogólnych, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie...

Zatrzymaj banner przewijany