Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.budowy linii energetycznej do zasilania działek nr 34/4, 34/3, 99/4, 99/5 położonych w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Post

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. wykonania przebudowy Kanału Giżyckiego (Łuczańskiego)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwc

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie odcinka o długości 95 m z rur PEHD 100 DN 100 SDR 11 w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 10

Zatrzymaj banner przewijany