Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Wilkasach

RRG.271.7.2019.RC.3 Giżycko, 04.10.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY na budowę budynku mieszkalnego na działce o nr geodezyjnym 87/28 położonej w obrębie geod. Kozin, gmina Giżycko

Giżycko, dnia 24 września 2019r. Nasz znak: RRG.6730.176.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko

Giżycko, 24.09.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2019 Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach zaprasza do złożenia ofert na: Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Wilkasach

RRG.271.6.2019.RC.3 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Remont pokrycia dachowego budynku GOKiR w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko

RRG.271.5.2019.RC. 3 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Remont pokrycia dachowego budynku GOKiR w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko.

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Gminy Giżycko w ramach funduszy sołeckich.

RRG.271.10.3.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Gminy Giżycko w ramach funduszy sołeckich. Szc

Zatrzymaj banner przewijany