Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr 29, obręb Guty, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.21.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzenn

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Nowe Sołdany

RRG.6845.28.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej Lp. Miejscowość

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Szczybały Giżyckie

RRG.6845.17.2019 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Bystry

RRG.6845.16.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Guty

RRG.6845.18.2019 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś

ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1260 ze zm.) zarządzam, co następuje: §...

Dostawa znaków oraz progów zwalniających do siedziby zamawiającego.

Załącznik nr 5 do Regulaminu RRG.271.7.2019.RC.2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko zapra

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty Małe

RRG.7140.9.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz./ adres

Zatrzymaj banner przewijany