Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania: „Wynajem 14 szt. toalet przenośnych na potrzeby gminy Giżycko w sezonie 2020”

RRG.271.2.2020.RC.1 WÓJT GMINY GIŻYCKO ogłasza, że przystępuje do zbierania ofert na realizację zadania: „Wynajem 14 szt. toalet przenośnych na potrzeby gminy Giżycko w sezonie 2020” Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie 14

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Upałty

RRG.6845.3.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działce o nr geodezyjnym 176/16 położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki oraz na działce o nr geodezyjnym 1/20 położonej w obrębie geodezyjnym Guty, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.66.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych 1/14, 1/76, 1/99, 95 położonych w obrębie geodezyjnym Wrony, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.67.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Kamionki

RRG.6845.1.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Sulimy dz. 253/7, 253/77, 253/87

Nasz znak: RRG.6733.72.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Dodatkowy nabór wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami

OGŁOSZENIE Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn wraz ze złączami, przebudowa słupa w ist. linii napowietrznej w miejscowości Świdry, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.70.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kode

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z i dwóch przyłączy gazowych w obrębie geodezyjnym Antonowo dz. 168/15, 168/16, 168/3, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.69.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dni

Zatrzymaj banner przewijany