Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy Giżycko

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: GMINA GIŻYCKO, UL. MICKIEWICZA 33, 11-500 GIŻYCKO NIP 8451981949 zaprasza do złożenia ofert na: Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy Giżycko Przedmiot zamówienia:

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY na budowę budynku letniskowego na działce nr 58/217 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Admin

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV w Wilkasach.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Post

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci wodociągowej do działek 104/1 oraz 105/3 w miejscowości Sulimy, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257).

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie na termomodernizacje budynku Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie na termomodernizacje budynku Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku. Zakres zadania obe

Zatrzymaj banner przewijany