Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Giżycko

Znak: RFK.SK.271.01.2019 ZAPROSZENIE do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych GMINA GIŻY

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć gazowa dz. nr 297, 251, 252/2, 249/3 Wilkasy

Nasz znak: RRG.6733.24.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z d

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej dz. 79/1 Spytkowo

Nasz znak: RRG.6733.25.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z d

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa odwodnienia ul. Makowej na działkach o nr geodezyjnych 879, 297, 267/2, 273/8 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.12.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z 

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa budynku świetlicy z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geodezyjnym 67/5 położonej w obrębie geodezyjnym Wronka, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6733.13.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - na działkach o nr geodezyjnych 350/15, 350/25, 350/26 położonych w obrębie geodezyjnym Spytkowo, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.19.2019 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego W związku z zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 341/2 oraz 341/22 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

RRG.6733.23.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodar

Zatrzymaj banner przewijany