Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Sterławki Małe

RRG.6845.46.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Kruklin

RRG.6845.45.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Kamionki

RRG.6845.44.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr d

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w Wilkasach

RRG.6845.43.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Gmina Giżycko

RRG.6845.40.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek Lp. Obręb

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Gajewo

RRG.6845.37.2019 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz.

Wykonanie badań instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Gminy Giżycko

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych należących do Gminy Giżycko 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia nn 0,4k i 10 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Pieczonki i Sołdany, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020

Wnioski na stypendia szkolne będą przyjmowane do 15 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, parter, pokój Nr 3 w budynku Urzędu Gminy. Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,...

Zatrzymaj banner przewijany